WYKSZTAŁCENIE

 

Kwalifikacje

 
Studia II stopnia (magisterskie): Pedagogika Resocjalizacyjna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia podyplomowe: Hodowla Koni i Jeździectwo - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Studia licencjackie: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kurs wychowawców kolonijnych
Szkolenie Animatorów Zabaw dla Dzieci
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

 

 

Certyfikaty, szkolenia, konferencje