REFERENCJE

 

 

„Było nam niezwykle miło, że zechciała Pani przyczynić się do uatrakcyjnienia naszego planu pracy w Świetlicy SOS Pijarzy. Jako organizatorzy cieszymy się, że nasi podopieczni poprzez niezwykle interesujący program zajęć mogli dowiedzieć się wielu faktów o funkcjonowaniu koni; m.in. ich hodowli, pielęgnacji oraz jeździeckich dyscyplinach sportowych.”

– Świetlica "SOS" Pijarzy

„Studentka wykazała się obowiązkowością i systematycznością. Zaprezentowała ciepłe i spokojne podejście do dzieci, wykazała się cierpliwością wobec uczniów. (…) W trakcie prowadzenia zajęć wykazała się dużą pomysłowością, dzięki czemu lekcje były ciekawe. Aktywizowała najsłabszych uczniów, dobierała ciekawe środki dydaktyczne i formy pracy w czasie lekcji.”

– Urszula Sroka-Jabłońska, Szkoła Podstawowa Nr 31 w Krakowie

„Studentka była zdyscyplinowana, obowiązkowa, rzetelnie przygotowywała się do pracy (…). Atrakcyjność zajęć podnosiły estetyczne, ciekawe i różnorodne pomoce dydaktyczne wykonane przez studentkę samodzielnie. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się działalność plastyczna proponowana przez Panią Julię.
Studentka aktywizowała dzieci do działania, zachęcała do twórczej pracy, przekazywała nowe treści oraz proponowała ciekawe zabawy. (…) Pani Julia Stocka to osoba otwarta, ciepła, kochająca dzieci i chętna do pracy z nimi. Spontaniczność, radość obcowania z najmłodszymi, umiejętność zabawy z przedszkolakami widoczna była na każdym kroku”

– Przedszkole nr 137 w Krakowie

„W okresie naszej współpracy zaprezentowała się jako osoba o wysokich kwalifikacjach i predyspozycjach oraz wielkim zaangażowaniu w wykonywane obowiązki. Cieszyła się naszym pełnym zaufaniem zarówno w zakresie opieki nad dzieckiem, jak i codziennych czynności domowych. Na szczególne podkreślenie zasługują takie jej cechy jak, doskonałe zorganizowanie, sumienność, dobry kontakt z dzieckiem, uczciwość i bezkonfliktowość.”

– Małgorzata i Andrzej Kmita

„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie składa serdeczne podziękowania Wolontariuszowi Pani Julii Stockiej za podjęcie współpracy.”

– MOPS Kraków

„Podziękowanie dla Pani Julii Stockiej za przygotowanie dzieci do udziału w konkursie Pamiątka z Krakowa „Krakowska Skarbonka”

– Przedszkole Samorządowe nr 95 w Krakowie i Centrum Sztuki Współczesnej "SOLVAY"