DOŚWIADCZENIE

Praca w pełnym wymiarze godzin:

od 2017    Nauczycielka w przedszkolu Cheeky Monkeys Kindergarten w Korzkwi
2015    Nauczycielka w Przedszkolu Samorządowym nr 67 w Krakowie (zastępstwo)
2013 – 2015    Nauczycielka Przedszkolu Samorządowym nr 137 w Krakowie (zastępstwo)
2012 – 2013    Pomoc wychowawcy w Przedszkolu Prywatnym „Dorotka” w Krakowie
2009 – 2013    Opiekunka i pomoc domowa w prywatnej rodzinie (4 dzieci)
2009    Opieka nad półrocznym dzieckiem
 

Prace dorywcze, krótkoterminowe oraz wolontariat:

od 2016    Prowadzenie własnej działalności animacyjnej Julii.pl
2016    Wychowawczyni podczas wakacyjnych półkolonii w Klubie Otwartym w Wieliczce
2015    Streetworker - Praca z dziećmi na terenie Nowej Huty metodą Mobile School, oraz prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych w ramach współpracy z Fundacją Ukryte Skrzydła
2015    Wychowawczyni podczas wakacyjnych zajęć w świetlicy środowiskowej Promyczek
2014    Udzielanie korepetycji z wykorzystaniem techniki mind maps
2013    Wychowawczyni podczas zimowych półkolonii w ośrodku jeździeckim Capriola
2009    Stajenna – Praca w ośrodku jeździecki PonySport Siercza
2007 – 2009 Organizowanie kilkudniowych wyjazdów dla dzieci z parafii pw. św. Trójcy w Iwanowicach
2007 – 2008 Udzielanie korepetycji w ramach współpracy z MOPS w Krakowie